Ηλεκτροστατικά δάπεδα

iQ_Toro_SC

Αγώγιμα: Tarkett iQ TORO SC

Primo_Safe_T

Αντιολισθητικά: Tarkett PRIMO SAFE. T

Safetred_Universal

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED UNIVERSAL

Safetred_Universal_Plus

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED UNIVERSAL PLUS

Safetred_Design

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED DESIGN

Safetred_Design_Acoustic

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED DESIGN ACOUSTIC

Safetred_Ion_Contrast_Acoustic

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED Ion LINEN ACOUSTIC

Safetred_Ion_Contrast_Acoustic

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED Ion ACOUSTIC

Safetred_Ion_Contrast

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED Ion

SAFETRED ION LOOSE LAY

Αντιολισθητικά: Tarkett SAFETRED Ion LOOSE LAY