Υπερυψωμένα Δάπεδα

Τι είναι υπερυψωμένο δάπεδο.

Πάνελ ( το πλωτό στοιχείο ολόκληρου του συστήματος ) το οποίο, στηρίζεται σε σταθερά χαλύβδινα στηρίγματα ( στυλίσκους ) και δημιουργεί ένα νέο πάτωμα σε υψηλότερο επίπεδο.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα κενό κάτω από την επιφάνεια ( νέο πάτωμα ως παλαιό πάτωμα) όπου μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα υποστήριξης / υποδομών: ηλεκτρικά, υδραυλικά, ηλεκτρονικά και κλιματιστικά.

Το σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου επιτρέπει την επισκεψιμότητα, δίνοντας την δυνατότητα επιθεώρησης της περιοχής ανάμεσα στα 2 πατώματα εξασφαλίζοντας εύκολη συντήρηση του συστήματος.

Αυτή η εφαρμογή προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στη ροή εργασιών για την κατασκευή ενός κτιρίου (δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε τη δοκιμή συστημάτων πριν προχωρήσετε στην τοποθέτηση του δαπέδου, επιτρέποντας την εξοικονόμηση χρόνου στην υλοποίηση και την ολοκλήρωση γενικών εργασιών ).

Eπιφάνειες – Surface Finishes

Για εσωτερικούς Χώρους – Για εξωτερικούς χώρους

Υποδομή – Substructure

Για εσωτερικούς Χώρους – Για εξωτερικούς χώρους

Καινοτόμες Λύσεις

S-Lock System
Μια μοναδική καινοτομία στα υπερυψωμένα δάπεδα

Χ-Floor
To Μεγάλο επόμενο βήμα στα δάπεδα εξωτερικού χώρου

Free-Floor
The dry self-laying floor

Radiafloor C
Η οικολογική εξέλιξη

Lumifloor
Το δάπεδο που λάμπει