Αγώγιμα: Tarkett iQ TORO SC

Το iQ Toro SC είναι ένα μόνιμα στατικό-αγώγιμο δάπεδο που αναπτύχθηκε για χρήση σε χειρουργεία, αίθουσες ακτινογραφιών, αποστειρωμένα δωμάτια και εργαστήρια. Οι προηγμένες αγώγιμες ιδιότητες επιτυγχάνονται από σωματίδια μαύρου άνθρακα που διατρέχουν το βινύλιο μαζί με ένα καθαρό υπόστρωμα άνθρακα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Permanently static-conductive
  • Best life-cycle cost on the market
  • Unique dry-buffing surface restoration
  • Part of a multi-solution offer

Προδιαγραφές

Product type: Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Commercial classification: 34 Very Heavy
Industrial classification: 43 Heavy
Surface treatment: iQ PUR
Total thickness: 2 mm
iQ_Toro_SC
iQ_Toro_SC

Αγώγιμα Δάπεδα: Tarkett iQ TORO SC

Surface treatment iQ PUR
Total thickness 2 mm
Wear layer thickness 2 mm
Light Reflectance Value (LRV) % 37,38
Total weight 2751 g/m²
Binder content Type I
Installation method Glue-Down
NCS color code S 2020-Y30R
Furniture leg effect No damage No damage
Castor chair effect No damage Suitable
Residual indentation 0,10 mm ≤ 0,10 mm
Clean room ISO class 4
Chemical resistance ISO Excellent Resistance
Underfloor heating Suitable (maximum 27°C)
Colour fastness to light ≥ 7 ≥ 6

Διαθέσιμα Χρώματα για πάτωμα Αγώγιμο: Tarkett iQ TORO SC