Αντιολισθητικά: Tarkett PRIMO SAFE. T

Συνδυάζει την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία του με τη συντήρηση χαμηλού κόστους. Παρέχει σταθερότητα στα γυμνά πόδια και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης, ακόμη και όταν καλύπτεται με σαπούνι και νερό.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Product type: Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Commercial classification: 34 Very Heavy
Industrial classification: 43 Heavy
Surface treatment: Safety Clean XP
Total thickness: 2 mm
PRIMO_SAFE T
PRIMO_SAFE T

Αντιολισθητικά Δάπεδα: Tarkett PRIMO SAFE. T

Surface treatment Safety Clean XP
Total thickness 2 mm
Wear layer thickness 2 mm
Light Reflectance Value (LRV) % 55
Total weight 2922 g/m²
Installation method Glue-Down
NCS color code S 2005-Y40R
Format Type Roll
Furniture leg effect No damage No damage
Castor chair effect No damage Suitable
Residual indentation ≤ 0,10 mm
Underfloor heating Suitable (maximum 27°C)
Colour fastness to light ≥ 6 ≥ 6

Διαθέσιμα Χρώματα για πάτωμα Αντιολισθητικό: Tarkett PRIMO SAFE. T