Μοκέτες Best Wool: PURE – Sterling

Μοκέτες Best Wool: Pure – Sterling

  • 100% pure New Zealand wool, 3-ply yarn, hank dyed
  • Construction: 5/32″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,510
  • Pile weight (g/m²): 1,450
  • Total thickness in mm: 8.8
  • Number of stitches (/m²): 90,000
  • Backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400-500