Μοκέτες Best Wool: PURE – Splendid

Μοκέτες Best Wool: Pure – Splendid

  • Pile material: 100% wool, 3-ply yarn, stock dyed
  • Construction: 1/5″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,300
  • Pile weight (g/m²): 1,150
  • Total thickness in mm: 8.4
  • Number of tufts (/m²): 56,200
  • Secondary backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400 – 500