Μοκέτες Best Wool: PURE – Respect

Μοκέτες Best Wool: Pure – Respect

  • 100% pure New Zealand wool, 3-ply yarn, hank dyed
  • Construction: 5/32″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,440
  • Pile weight (g/m²): 1,300
  • Total thickness in mm: 8.6
  • Number of stitches (/m²): 65,535
  • Backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400-500