Μοκέτες Best Wool: PURE – Perpetual

Μοκέτες Best Wool: Pure – Perpetual

  • 100% pure New Zealand wool, 3-ply yarn, stock dyed
  • Construction: 1/4″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,450
  • Pile weight (g/m²): 1,280
  • Total thickness in mm: 9.0
  • Number of stitches (/m²): 47,500
  • Backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400-500