Μοκέτες Best Wool: PURE – Genuine

Μοκέτες Best Wool: Pure – Genuine

  • 100% pure New Zealand wool, 4-ply yarn, undyed
  • Construction: 5/16″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,870
  • Pile weight (g/m²): 1,680
  • Total thickness in mm: 11.9
  • Number of stitches (/m²): 29,900
  • Backing: Jute
  • Width in cm: 400-500