Μοκέτες Best Wool: PURE – Eternity

Μοκέτες Best Wool: Pure – Eternity

  • 100% pure New Zealand wool, 3-ply yarn, stock dyed
  • Construction: 1/5″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,170
  • Pile weight (g/m²): 1,100
  • Total thickness in mm: 8.1
  • Number of stitches (/m²): 50,000
  • Backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400-500