Μοκέτες Best Wool: PURE – Essence

Μοκέτες Best Wool: Pure – Essence

  • 100% pure New Zealand wool, 2-ply yarn, stock dyed
  • Construction: 1/8″ gauge, cut pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,740
  • Pile weight (g/m²): 1,695
  • Total thickness in mm: 12.4
  • Number of stitches (/m²): 115,000
  • Backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400
  • Collection: Pure / Puur Natuur