Μοκέτες Best Wool: PURE – Brilliance

Μοκέτες Best Wool: Pure – Brilliance

  • 100% pure New Zealand wool, 15-ply yarn, stock dyed
  • Construction: 1/2″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 3,460
  • Pile weight (g/m²): 2,400
  • Total thickness in mm: 15.8
  • Number of stitches (/m²): 11,600
  • Backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400