Μοκέτες Best Wool: NATURE – Nairobi

Μοκέτες Best Wool: Nature – Nairobi

  • Construction: 5/32″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 100% Pure wool , 3-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 1350
  • Total weight g/m²: 2560
  • Total thickness in mm: 8,0
  • Number of stitches / m²: 60,600
  • Backing: Jute
  • Width in cm: 400