Μοκέτες σε Ρολό

Μοκέτες σε Ρολό Desso: FLAGSTONE

Desso Torso Broadloom

Μοκέτες σε Ρολό Desso: TORSO BROADLOOM

Desso Shades

Μοκέτες σε Ρολό Desso: SHADES

Desso Sense of Marble

Μοκέτες σε Ρολό Desso: SENSE OF MARBLE

Desso Patterns

Μοκέτες σε Ρολό Desso: PATTERNS

Desso_Palatino

Μοκέτες σε Ρολό Desso: PALATINO BROADLOOM

Desso Essence Broadloom

Μοκέτες σε Ρολό Desso: ESSENCE BROADLOOM

DESSO_EX_Nature

Μοκέτες σε Ρολό Desso: DESSO & EX NATURE

Desso Denim

Μοκέτες σε Ρολό Desso: DENIM

Desso BONAPARTE VINTAGE

Μοκέτες σε Ρολό Desso: BONAPARTE VINTAGE