Αντιολισθητικά: Tarkett GRANIT SAFE. T

Είναι μια ανθεκτική λύση δαπέδων, σε 16 χρώματα, για υγρές περιοχές μεγάλης κυκλοφορίας όπου η ασφάλεια είναι ύψιστης σημασίας. Παρέχει σταθερότητα στα γυμνά πόδια και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης, ακόμη και όταν καλύπτεται με σαπούνι και νερό.

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Slip-resistant R10 grip
  • Waterproof installation
  • Easy to clean and maintain
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Part of a multi-solution offer

Προδιαγραφές

Product type: Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Commercial classification: 34 Very Heavy
Industrial classification: 43 Heavy
Surface treatment: Safety Clean XP
Total thickness: 2 mm
Granit Safe. T
Granit Safe. T

Αντιολισθητικά Δάπεδα: Tarkett GRANIT SAFE. T

Surface treatment Safety Clean XP
Total thickness 2 mm
Wear layer thickness 2 mm
Light Reflectance Value (LRV) % 45
Total weight 2950 g/m²
Installation method Glue-Down
NCS color code S 1040-Y30R
Format Type Roll
Furniture leg effect No damage No damage
Castor chair effect Suitable Suitable
Residual indentation 0,02 mm ≤ 0,10 mm
Fungi and bacteria resistance Does not promote growth
Chemical resistance ISO Good resistance
Underfloor heating Suitable (maximum 27°C)
Colour fastness to light ≥ 6 ≥ 6

Διαθέσιμα Χρώματα για πάτωμα Αντιολισθητικό: Tarkett GRANIT SAFE. T