Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso RETRACE

Σχεδιάστηκε για να αποσυναρμολογείται έτσι ώστε τα εξαρτήματά του να μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν σε πρώτες ύλες για νέα πλακάκια χαλιών. Η ομορφιά της κυκλικότητας εντοπίζεται στην ανωμαλία και την υφή του σχεδίου.

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Circular Carbon Footprint:1,40 kg CO²/m
  • Yarn recycled content: 100%
  • Total recycled content: 61,1%
  • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
  • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
  • Retrace is 100% recyclable

Προδιαγραφές

Product type: Textile floor coverings
Commercial classification: 33 Heavy
Domestic classification: 23 Heavy
Gauge: 1/10″
Construction Process: TUFTED

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso Retrace

Gauge 1/10″
Construction Process TUFTED
Pile construction Structured loop pile
Dye Method Solution Dyed
Primary backing Poleyster fleece
Secondary backing EcoBase – 100% recyclable, contains on average 80% positively defined recylced content*
Pile fibre BCF PA6 ECONYL
Total thickness 6 mm (0,24 inch)
Effective pile thickness 2,8 mm (0,11 inch)
Total mass 3800 g/m² (112,1 oz/yd²)
Total pile mass 600 g/m² (17,7 oz/yd²)
Effective pile mass 355 g/m² (10,5 oz/yd²)
Pile density 0,127 g/cm³ (0,0551 lb/in³)
Number of tufts 1580 /dm² (132108,1 /yd²)
Laying direction Quart/HorzA/VertA/Mono

Διαθέσιμα Χρώματα για Μοκέτα σε Πλακάκι: Desso Retrace

Εφαρμοσμένη Μοκέτα σε Πλακίδιο: Desso Retrace