Μοκέτες Best Wool: PURE – Admirable

Μοκέτες Best Wool: Pure – Admirable

  • 100% pure New Zealand wool, 4-ply yarn, stock dyed
  • Construction: 1/2″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 3,060
  • Pile weight (g/m²): 2,050
  • Total thickness in mm: 13.7
  • Number of stitches (/m²): 13,900
  • Backing: ActionBac®
  • Width in cm: 400