Μοκέτες Best Wool: NATURE – Patras

Μοκέτες Best Wool: Nature – Patras

  • Construction: 5/16″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 100% Pure wool , 4-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 1,200
  • Total weight g/m²: 2,180
  • Total thickness in mm: 9,7
  • Number of stitches / m²: 29,000
  • Backing: Action Bac
  • Width in cm: 400 – 500
  • Collection: G