Μοκέτες Best Wool: NATURE – Geneva

Μοκέτες Best Wool: Nature – Geneva

  • Construction: 1/8″ gauge, cutpile, tufted
  • Pile fibre composition: 100% New Zealand wool, 2-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 1695
  • Total weight g/m²: 2740
  • Total thickness in mm: 12.4
  • Number of stitches / m²: 115000
  • Backing: Action Bac
  • Width in cm: 400 – 500
  • Collection Nature