Μοκέτες Best Wool: NATURE – BERLIN

Μοκέτες Best Wool: NATURE – Berlin

Μοκέτες Best Wool: Nature – Berlin

  • Construction: 1/4″ gauge, cutpile, tufted
  • Pile fibre composition: 100% Pure wool, 3-ply yarn, undyed
  • Pile weight g/m²: 1650
  • Total weight g/m²: 2810
  • Total thickness in mm: 12.6
  • Number of stitches / m²: 57500
  • Backing: Jute
  • Width in cm: 400