Βινυλικά PVC

Eclipse Premium

Βινυλικά PVC: TARKETT ECLIPSE PREMIUM

Primo Premium

Βινυλικά PVC: Tarkett PRIMO PREMIUM

Standard_Plus

Βινυλικά PVC: TARKETT STANDARD PLUS 2.0mm

Standard_Plus

Βινυλικά PVC: TARKETT STANDARD PLUS 1.5mm

Vylon_plus

Βινυλικά PVC: TARKETT VYLON PLUS

Contract Plus

Βινυλικά PVC: Tarkett CONTRACT PLUS

iQ_Surface

Βινυλικά PVC: TARKETT iQ SURFACE

iQ_Eminent

Βινυλικά PVC: Tarkett iQ EMINENT

iQ_Optima

Βινυλικά PVC: TARKETT iQ OPTIMA

Βινυλικά PVC: Tarkett iQ NATURAL