Μοκέτες σε Πλακίδιο

Pure_1510_Traces_1511

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: ESSENCE TRACES

PURE_2084_ROOTS_2085_2032

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: ESSENCE ROOTS

IN_ESSENCE_PURE_6321_9526_ROOTS_6322_001

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: ESSENCE PURE

Grezzo_Bloom_7924_Vivid_7932

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: GREZZO VIVID

Grezzo_Bloom_2064_Vivid_2056

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: GREZZO BLOOM

Μοκέτες σε πλακίδιο Desso: Desso & Patricia Urquiola

Μοκέτες σε πλακίδιο Desso: X RENS

AirMaster_Reflection

Μοκέτες σε πλακίδιο Desso: AIRMASTER REFLECTION

712041003|712041007

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso SHAPE

712041008|712036003

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso SOLID