Μοκέτες σε Πλακίδιο

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso RETRACE

Recharge_1510_2024_6218_6022_9096_Retrace_1510_001

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso RECHARGE

Desso Verso

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: VERSO

Desso_Traverse

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: TRAVERSE

Desso Torso

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: TORSO

Desso Tempra

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: TEMPRA

Desso Stratos Blocks

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: STRATOS BLOCKS

Desso Stitch

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: STITCH

Desso Serene Colour

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: SERENE COLOUR

Desso Serene

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: SERENE