Μοκέτες σε Πλακίδιο

Μοκέτες σε πλακίδιο Desso: X RENS

AirMaster_Reflection

Μοκέτες σε πλακίδιο Desso: AIRMASTER REFLECTION

712041003|712041007

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso SHAPE

712041008|712036003

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso SOLID

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso RETRACE

Recharge_1510_2024_6218_6022_9096_Retrace_1510_001

Μοκέτες σε Πλακίδιο: Desso RECHARGE

Desso Verso

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: VERSO

Desso_Traverse

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: TRAVERSE

Desso Torso

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: TORSO

Desso Tempra

Μοκέτες σε Πλακίδιο Desso: TEMPRA