Δάπεδα Skema

LUMBERTECH

Ξύλινα Δάπεδα: SKEMA Lumbertech HI-TECH (OIL & VARNISH)

Vision Oxid Hydro

Laminate: SKEMA VISION OXID HYDRO

LVT: SKEMA SYNTESY SPC CONNE.X

SYNCRO PARQUET HYDRO

Laminate: SKEMA SYNCRO PARQUET HYDRO

K Uno Hydro

Laminate: SKEMA K-UNO HYDRO

LVT: SKEMA SYNTESY SPC STAR KW

LVT: SKEMA SYNTESY SPC STAR KR

Prestige Hydro

Laminate: SKEMA PRESTIGE HYDRO

SKEMA-FIT-LAY

LVT: SKEMA FITLAY

LVT: SKEMA SYNTESY SPC STAR KS