Η ΤΑΠΕΝ Δρακόπουλος Υποστηρίζει την τοπική κοινωνία

Η ΤΑΠΕΝ Δρακόπουλος Υποστηρίζει την τοπική κοινωνία

Η ΤΑΠΕΝ Δρακόπουλος Υποστηρίζει την τοπική κοινωνία 800 445 ΤΑΠΕΝ Δρακόπουλος

Ο Δήμος Ηλιούπολης προσπαθώντας να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και μετά την παρατεταμένη οικονομική και υγειονομική κρίση, δημιούργησε τον νέο θεσμό της «Κάρτας του Δημότη».

Η κάρτα ισχύει επ’ αόριστον, είναι δωρεάν, εκδίδεται άμεσα, χωρίς κόστος και περιττά δικαιολογητικά και όλοι οι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Ηλιούπολης έχουν δικαίωμα απόκτησής της.

Η ΤΑΠΕΝ Δρακόπουλος, συνεχίζοντας την κοινωνική της πολιτική, ενσωμάτωσε στη δράση, τα προϊόντα της, υποστηρίζοντας τη “γειτονιά της”.